Board of Directors

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het strategische en organisatorische beleid van de Raad van Bestuur en op de wijze waarop de Raad van Bestuur de bedrijfsvoering van de vennootschap en de daaraan verbonden deelnemingen uitoefent. Commissarissen worden op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. De genomineerden moeten binnen het profiel voor de Raad van Commissarissen passen. De Algemene vergadering van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad kunnen een aanbeveling doen voor een voordracht.

Leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door henzelf opgesteld rooster. Zij treden af in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een zittingsperiode van vier jaar.

Het reglement van de Raad van Commissarissen omvat onder meer de regels ten aanzien van de plichten van de commissarissen, hun bevoegdheden, de werkwijze van de Raad, het besluitvormingsproces, de goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur, training en conflictbemiddeling.

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door vier Commissies:

Deze Commissies assisteren de Raad van Commissarissen bij de besluitvorming en rapporteren hun bevindingen aan deze Raad. De Commissies zijn niet bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen.

Het Reglement is herzien in 2017 en het Profiel van de raad van Commissarissen in 2013.

D.W. (Duco)  Sickinghe (1958)
Biography Photo

De heer Sickinghe is op 18 april 2018 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en sinds 15 april 2015 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige (tweede) zittingsperiode eindigt in 2022. Hij is voorzitter van het Nominating & Corporate Governance Committee en lid van het Strategy & Organization Committee en het Remuneration Committee.

De heer Sickinghe is bestuurder van Fortino (België). Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Eeghen & Co (Amsterdam) en lid van de Raad van Bestuur van UniBreda (België) en Guberna (Belgium). De heer Sickinghe was in de periode 2001-2013 CEO en lid van de Raad van Bestuur van Telenet NV (België). Daaraan voorafgaand bekleedde hij directiefuncties bij Wolters Kluwer (Nederland) en vervulde hij meerdere managementfuncties bij Hewlett-Packard (Switzerland), NeXT Computer (Frankrijk), Wolters Kluwer (Nederland) en oprichter van Software Direct (Frankrijk). De heer Sickinghe heeft de Nederlandse nationaliteit.


P.A.M. (Peter)  van Bommel (1957)
Biography Photo

De heer Van Bommel is op 13 april 2016 (her)benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en zijn huidige (tweede zittingsperiode eindigt in 2020. Hij is voorzitter van het Audit Committee.

Sinds 2010 is de heer Van Bommel lid van de Raad van Bestuur en CFO bij ASM International N.V., een wereldwijd opererende leverancier van productiemachines voor de halfgeleiderindustrie en, als onderdeel van deze functie, tevens niet-uitvoerend bestuurder bij ASM PT (Hong Kong).

De heer Van Bommel is tevens lid van de raad van commissarissen bij Neways Electronics International N.V. Vóór zijn benoeming tot CFO bij ASMI was de heer Van Bommel CFO bij Odersun (een startende onderneming in de zonnecellen industrie), CFO bij NXP en CFO van diverse divisies van Philips. De heer Van Bommel heeft de Nederlandse nationaliteit.


C.J. (Carlos)  García Moreno Elizondo (1957)
Biography Photo

De heer García Moreno Elizondo is op 12 april 2017 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige (tweede) zittingsperiode eindigt in 2021. Hij is lid van het Audit Committee.

De heer García Moreno Elizondo is op dit moment Chief Financial Officer van América Móvil. De heer García Moreno Elizondo bekleedt verschillende commissariaten en/of adviserende functies, waaronder bij Banco Inbursa en Nacional Financiera. Voordat de heer García Moreono Elizondo in dienst trad van América Móvil, bekleedde hij onder meer de functie van directeur-generaal van Public Credit bij het Mexicaanse Ministerie van Financiën en van Executive Director en Managing Director van Swiss Bank Corporation Warburg. De heer García Moreno Elizondo heeft de Mexicaanse nationaliteit.


D.J. (Derk)  Haank (1953)
Biography Photo

De heer Haank is op 12 april 2017 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij is op dit moment vice-voorzitter. Zijn huidige (derde) zittingsperiode eindigt in 2021. Hij is voorzitter van het Strategy & Organization Committee.

De heer Haank is CEO van SpringerNature. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de omroepvereniging AvroTros. Voor zijn benoeming bij Springer was de heer Haank CEO van Elsevier Science en lid van de Raad van Bestuur van Reed Elsevier Plc. De heer Haank heeft de Nederlandse nationaliteit.


C.J.G. (Claudia)  Zuiderwijk (1962)
Biography Photo

Mevrouw Zuiderwijk is op 18 april 2018 herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en haar huidige (tweede) zittingsperiode eindigt in 2022. Zij is lid van het Strategy & Organization Committee, het Remuneration Committee en het Nominating & Corporate Governance Committee.

Mevrouw Zuiderwijk is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van APG, bestuurslid van de Stichting Koning Willem I, lid van het Forum Smart Industry en lid van NL2025 Network. In de jaren 1993-2003 werkte mevrouw Zuiderwijk bij PinkRoccade in verschillende managementfuncties. Daarna was mevrouw Zuiderwijk voorzitter van de Raad van Bestuur van het Hilversum Ziekenhuis en – na de fusie met het Gooi Noord Ziekenhuis - voorzitter van de Raad van Bestuur van de Tergooi Ziekenhuizen. Mevrouw Zuiderwijk was ook lid van het Innovatieplatform van de Nederlandse regering (april 2007-mei 2010) en lid van het Zorginnovatieplatform van het Ministerie van Volksgezondheid (april 2008-mei 2010). Mevrouw Zuiderwijk heeft de Nederlandse nationaliteit.


P.F. (Peter)  Hartman (1949)
Biography Photo

De heer Hartman is op 15 april 2015 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige (eerste) zittingsperiode eindigt in 2019. De heer Hartman is voorzitter van het Remuneration Committee en lid van het Nominating & Corporate Governance Committee en het Strategy & Organization Committee.

Sinds 2013 is de heer Hartman vice voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Air France KLM Group. Daarvóór was hij 40 jaar werkzaam bij KLM, waarvan de laatste zeven jaar als CEO. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van Fokker Technologies Group en Koninklijke Ten Cate, niet-uitvoerend bestuurder van Constellium en lid van de Raad van Advies van Wageningen UR.

Daarnaast is de heer Hartman voorzitter van de Adviesraad voor luchtvaartonderzoek en -innovatie in Europa (ACARE) en lid van de Raden van Advies van de Space Expedition Corporation en het Nederlands Lucht en Ruimtevaartfonds. De heer Hartman heeft de Nederlandse nationaliteit.


J.C.M. (Jolande)  Sap (1963)
Biography Photo

Mevrouw Sap werd op 15 april 2015 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige eerste zittingsperiode eindigt in 2019. Mevrouw Sap is lid van het Audit Committee.

Mevrouw Sap zet zich in voor verduurzaming van bedrijfsleven en samenleving. Zij is programmamanager voor de verduurzaming van de Nederlandse textiel en kledingsector en bekleedt een aantal (toezichthoudende) functies, waaronder het voorzitterschap van de Raden van Toezicht van GGZ-instelling Arkin, de Federatie voor gezondheid en Fairfood International, niet-uitvoerend lid van bestuur van Renewi plc (UK). Daarnaast is ze partner bij Camunico, adviesbureau voor duurzaam leiderschap, en lid van de Raad van Commissarissen bij KPMG.

In de periode 2008-2012 zat mevrouw Sap voor GroenLinks in de Tweede Kamer; waarvan de laatste twee jaar als partijleider en fractievoorzitter. Daarvoor was zij als econome actief in wetenschap, beleid en bedrijfsleven. Zij was o.m. hoofd Inkomensbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur van expertisecentrum LEEFtijd, adviesbureau voor duurzame inzetbaarheid. Mevrouw Sap heeft de Nederlandse nationaliteit.


E.J.C. (Edzard)  Overbeek (1967)
Biography Photo

De heer Overbeek is op 4 september 2017 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige (eerste) zittingsperiode eindigt in 2021. Hij is lid van het Strategy & Ozganization Committee.

De heer Overbeek is Chief Executive Officer van HERE Technologies. In de bijna 30 jaar die hij werkzaam is in de ICT industrie, heeft hij uitgebreide kennis en ervaring opgedaan. Voordat hij aan de slag ging bij HERE Technologies, bekleedde de heer Overbeek diverse managementfuncties bij Cisco. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde services organisatie van het bedrijf en gaf hij leiding aan de regio Asia-Pacific, Japan & China. De heer Overbeek heeft de Nederlandse Nationaliteit