Print Pagina  |  Close Window

Corporate governance

Corporate governance betreft de verhoudingen tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. KPN vindt toepassing van gedegen corporate governance-principes en evenwichtige verhoudingen tussen deze organen belangrijk. Het moet echter geen doel op zich zijn. Het daadwerkelijke doel is het creëren en behouden van een cultuur van eerlijkheid en integriteit.

Voor meer informatie verwijzen we naar de Corporate Governance paragraaf uit het jaarverslag.